Общи условия

Настоящите Общи условия регулират ползването на интернет-сайта www.myrelax.bg, както и ползването на услугите, предлагани в сайта

 

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ("Договор"), ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СПАЗВАТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, КАКТО И ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ, ИЗЛОЖЕНИ ПО-ДОЛУ.

Този договор урежда условията на ползване на интернет сайта www.myrelax.bg ("сайтът") управляван от БГ Релакс ООД.  БГ Релакс ООД си запазва правото да променя, изменя, допълва или премахва части от настоящото споразумение по всяко време. Такива промени, изменения или модификации, влизат в сила незабавно след изпращането на предизвестие към вас, което може да бъде дадено по всякакъв начин, включително и чрез публикации в сайта. Използването на сайта, дори и след такова предупреждение, се счита за приемане от Ваша страна на промените, измененията и модификациите.

АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ИЛИ УСЛОВИЯТА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, НАЙ-УЧТИВО ВИ МОЛИМ ДА НАПУСНЕТЕ ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ СЕГА.

 

Декларацията за поверителност на БГ Релакс ООД е неразделна част от настоящото споразумение.

 

Добре дошли в сайта на БГ Релакс ООД. БГ Релакс ООД предоставя този сайт, включително цялата информация, средства и услуги, достъпни на този сайт, за Вас - потребителят, обвързано с изпълнението на Вашето приемане на всички условия, изисквания, политиките и забележките, посочени тук. Освен ако не е посочено тук, никаква част от информацията, средствата, софтуер, продуктите или услугите, включени в, или достъпни чрез този сайт може да бъдат сваляни, копирани или съхранявани чрез друга система, нито може същото да бъде преразпределяно за други цели или използвано за търговска цел без изричното писмено съгласие на БГ Релакс ООД.

Сайтът e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да дава информация на своите потребители за услугите на БГ Релакс ООД.

Потребителите на сайта  могат да ползват определени услуги при спазване на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България. За ползването на определени услуги могат да бъдат поставяни и допълнителни условия, за което потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин.

За ползване на услугите на сайта, за които не е необходима регистрация и са общодостъпни, се прилагат правилата за ползване от нерегистрирани потребители.

Услугите, предоставяни на сайта, са динамични, т. е. непрекъснато се допълват и променят с оглед тяхното усъвършенстване и може да се променя режима на предоставяне им, за което потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин.

За извършване на резервация за ползване на услугите предлагани на БГ Релакс ООД се изисква регистрация на потребителите по електронен път. Предоставените данни при регистрация на сайта се ползват в съответсвие с действащото българско законодателтсво. Може да се ползват cookies за автоматична идентификация на потребителите.

Резервацията за услугите или изпратеното на електронна поща потвърждение за нея сами по себе си не дават правото за ползване на услугите. Стойността на услугите се заплаща на съгласно избрания при резервацията начин.

Онлайн такса (booking fee) – Услугата закупуване или резервация към момента не се заплаща допълнително.

При приключване на процеса на резервация се изпраща потвърждение по посочения от Потребителя канал, в който са описани всички детайли (дата, час, услуга, място, цена, терапевт) на запазената услуга, както и уникалния номер на резервацията.

БГ Релакс ООД не носят отговорност за пропуснати резервации, както и ако изгубите Вашия код за резервация.

Не може да бъдат правени промени в заявените дата, час, място, цена и терапевт при потвърдена резервация.

Ограничения на разервациите:

(I) Ако съобщените имена на потребителя не съответстват с Вашия код за резервация, същата става невалидна.

(II) Максималният брой процедури от всички типове, които могат да се запазят в една резервация, е 4 броя.

(III) При 3 (три) неизползвани резервации, акаунтът на потебителя се деактивира автоматично и електронния адрес, регистриран в него, не може да бъде използван за повторна регистрация.

(IV) Възможно е системата да не приеме направената от Вас резервация за даден час и да Ви насочи да изберете друг начален час или ден.

Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www. myrelax@myrelax.bg, не носят отговорност за изпълнение на резервации, за които Потребителя е подал неверни данни.

Сумата платена за закупената процедура не може да бъде връщана, освен ако не се е състояла по причина на БГ Релакс ООД.

При закупуване на процедура с намаление, Потребителят е длъжен да представи на длъжностните лица  документ удостоверяващ правото за ползване на намаление. Непредставянето на такъв документ е достатъчно основание БГ Релакс ООД да откаже на Потребителя заявената процедура.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Този сайт е защитен от Българските закони за интелектуалната собственост и международните договори. Всички текстове и изображения в сайта са собственост на БГ Релакс ООД или трети страни лицензодатели. Освен за употреба, разрешена от тези условия, вие не притежавате никакви права, в което и да е от съдържанието или други елементи на сайта.

БГ Релакс ООД включва търговската марка My Relax, използвана по повод бизнес дейността на БГ Релакс ООД. Неоторизирана употреба на марка My Relax може да представлява нарушение на законите, свързани с интелектуалната собственост.

ХИПЕРВРЪЗКИ

Този сайт може да съдържа връзки към други сайтове в Интернет. Тези сайтове не са под контрола на БГ Релакс ООД и БГ Релакс ООД не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове или продуктите и услугите, които могат да бъдат предлагани чрез такива сайтове. Включването на такава връзка не предполага утвърждаването на интернет страницата от БГ Релакс ООД и БГ Релакс ООД отхвърля всякаква отговорност по отношение на съдържанието или употребата на такива сайтове, както и всички продукти или услуги, предлагани чрез тези сайтове.

ЛИЧНИ ДАННИ

Когато предоставяте информация за себе си на БГ Релакс ООД, Вие се съгласявате да: (а) да предоставите точна, актуална и пълна информация за себе си, и (б) поддържате и актуализирате своевременно същата информация, за да бъде съхранявана точно, с актуални и пълни данни. Ако Вие предоставите всякаква информация, която е невярна, неточна или непълна, или БГ Релакс ООД има някакви основания да подозира, че тази информация е невярна, неточна или непълна, БГ Релакс ООД има право да откаже всяко настоящо или бъдещо ползване на сайта или част от него.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Във връзка с използването на сайта, Вие се съгласявате да не 
(I) предоставяте потребителско съдържание, което е незаконно, заплашително или обидно, вредно за непълнолетни, по какъвто и да е начин; вулгарно, оскърбително, нарушаващо личното пространство, пълно с омраза, както расова, така и етническа; 
(II) предоставяте всякакво Потребителско съдържание, което нарушава интелектуалната собственост или друго право на всяка една от страните;
(III) предоставяте всякаква реклама, рекламни материали, спам, верижни писма, или всяка друга форма на привличане;
(IV) предоставяте всякакви материали, които съдържат софтуерни вируси, троянски коне, шпионски софтуер, рекламен софтуер или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожат или ограничат функционалността на всеки компютър, софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване; 
(V) се представяте за друг човек или обект, или по друг начин невярно представяте вашата връзка с лице или юридическо лице;
(VI) пречене или прекъсване на експлоатацията на обекта или сървъри или мрежи, свързани със Сайта; 
(VII) използвате всяка информация или материали в този сайт с цел да се конкурират със БГ Релакс ООД или участие в/или бъдещи съдебни дела срещу БГ Релакс ООД; 
(VIII)или събирате лични данни или информация за други потребители.

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПАРОЛИ

Сайтът може да изиска от Вас да се регистрирате или да попълните парола преди да Ви позволи достъп до определени продукти и услуги, достъпни на сайта. Вие потвърждавате и приемате, че носите отговорност за запазването на поверителна информация, свързана с регистрацията и паролата Ви. Освен това се съгласявате, че единствено Вие сте отговорни за всички дейности, които се случват с регистрацията и паролата. Ако разберете за неоторизирано използване на Вашата парола или акаунт, Вие се съгласявате веднага да уведомите БГ Релакс ООД на- myrelax@myrelax.bg .

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ГАРАНЦИИ

НИЩО В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НЕ СЕ ИЗКЛЮЧВА ИЛИ ОГРАНИЧАВА ОТ ГАРАНЦИЯТА НА БГ РЕЛАКС ООД ИЛИ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ЗАГУБИТЕ, КОИТО НЕ МОЖЕ ЗАКОННО ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ, НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ИЛИ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ИЛИ СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. СЪОТВЕТНО САМО ОГРАНИЧЕНИЯТА, КОИТО СА ЗАКОННИ ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ ЩЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС, А НАШАТА ОТГОВОРНОСТ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ЗАКОНА.

САЙТЪТ И ВСИЧКИТЕ МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В, ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОЗИ САЙТ, СЕ ПРЕДЛАГАТ "КАКТО Е" И "КАКТО СА НАЛИЧНИ". САЙТЪТ И ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В, ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ САЙТЪТ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНО ИЛИ КОСВЕНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ. БГ РЕЛАКС ООД НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ МАТЕРИАЛИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОЗИ САЙТ СА ТОЧНИ, НАДЕЖДНИ ИЛИ КОРЕКТНИ; ЧЕ САЙТЪТ ЩЕ БЪДЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ ИЛИ МЯСТО; ЧЕ ВСЯКАКВИ ДЕФЕКТИ ИЛИ ГРЕШКИ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ; ИЛИ ЧЕ САЙТЪТ Е БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА БГ РЕЛАКС ООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, НАЗИДАТЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ПОЛЗВА САЙТЪТ, КОИТО СА ПРИЧИНЕНИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯКОИ СТРАНИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ОТГОВОРНОСТТА НА БГ РЕЛАКС ООД ПРИ ТАКИВА ЗАКОНОДАТЕЛСТВА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО СТЕПЕНТА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите БГ Релакс ООД, както и съответните служители, предприемачи, представители, служители и директори от всички задължения, искове и разноски (включително разумни адвокатски хонорари), които произтичат от или са свързани с всяко изпратено потребителско съдържание, което се изпраща или предоставя чрез Сайта, Ваше нарушение на настоящото споразумение, или Ваше нарушение на права на трети лица. Вие се съгласявате да предпазвате, защитавате и пазите БГ Релакс ООД, както и служители, директори, служители, предприемачи, агенти, лицензианти и доставчици от и срещу всякакви загуби, задължения, разходи, щети и разходи, включително разумни адвокатски такси и съдебни разноски, които произтичат или са резултат от: (I) всяко нарушение на настоящото споразумение, (II) всяко потребителско съдържание, което вие изпращате, публикувате, предавате, предоставяте или не успяват да актуализирате, и (III) сте в нарушение на правата на трети лица. Ако вие причините техническо прекъсване на сайта или на системите, предаващи сайт за вас или други лица, Вие се съгласявате да отговаряте за всякакви загуби, задължения, щети и разходи, включително разумни адвокатски хонорари и съдебни разноски, които произтичат или са в резултат на това прекъсване.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Този договор представлява пълното правно споразумение между Вас и БГ Релакс ООД и засяга използването на Сайта, като изцяло замества всякакви предишни споразумения между Вас и БГ Релакс ООД във връзка със сайта.

Вие се съгласявате, че БГ Релакс ООД може да Ви изпраща уведомления, включително такива, отнасящи се до промени на настоящото споразумение и публикации в сайта.

Вие се съгласявате, че всяко нарушение или намерение за нарушение на настоящото споразумение ще доведе до непоправими вреди, за които щетите не са адекватно средство за защита и следователно, в допълнение към своите права и обезщетения, които са предоставени от закона. БГ Релакс ООД има право да потърси незабавно справедливо обезщетение, включително налагане на възбрана.

Вие се съгласявате, че ако БГ Релакс ООД не упражни или не приложи свое законно право или мярка, съдържащи се в настоящото споразумение, или от които БГ Релакс ООД  би извлякал полза, то такова неизпълнение няма да се счита за официален отказ от правата на БГ Релакс ООД и тези права или средства за защита ще продължават да бъдат на разположение на БГ Релакс ООД .

Ако, който и да е компетентен съд реши и отсъди по такива въпроси, че някоя от разпоредбите на настоящото споразумение е недействителна, то тази разпоредба ще бъде премахната от настоящото споразумение, без да засяга останалата част от условията, описани тук.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящото споразумение се урежда от и е изработено с цялото уважение и съответствие със законите на България. Всеки спор относно тълкуването или резултат на това споразумение и/или ползване на сайта, трябва да бъде решен в съдилищата на България.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

БГ Релакс ООД си запазва правото по свое усмотрение да прекрати достъпа Ви до всички или част от сайта, със или без предизвестие, поради някаква причина или без причина, включително без ограничение при наличие на ваше нарушение на настоящото споразумение.

ВЪПРОСИ

Ако имате някакви въпроси относно настоящото споразумение можете да се свържете с нас както следва:

* Можете да изпратите Вашaта заявка за информация на следния имейл адрес: myrelax@myrelax.bg

* Можете да изпратите Вашaта заявка за информация на следния адрес: ул. „Околовръстен път“ № 27, гр. София